Modern Kent Bilgi ve Güvenlik Sistemi MOBESE

Suçların teknoloji kullanılarak kontrol altına alınması amacıyla çağın gereksinimlerini içeren MOBESE projesi tasarlanmıştır.

Mobese sistemleriyle kent izleme, şehir asayişinin sağlanması kontrol ve denetim hizmetleri gerçekleştirilebilir. Mobese, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kelimesinin kısaltılmış halidir. Mobese ile olayların engellenmesi, tespiti, kanıt ve delillerin ortaya çıkarılması, muhtemel kazalara hızlı ve etkili müdahale gibi kent güvenliği açısından son derece önemli olanaklara sahip olmak mümkündür. Bu sistemler aynı zamanda Kent Güvenlik Sistemleri, Kent İzleme Sistemleri gibi adlarlada anılmaktadır.

KGYS, Ana Merkez Binası, Ek Ana ve Hizmet Binaları, şehir genelindeki kavşak ve noktalar ile Ana ve Tali izleme Merkezleri arasında kurulacak olan şehir izleme sistemini tarif eder. Bu sistem; ana omurga üzerinden ses, data ve görüntü iletişimini sağlayan, IP tabanlı, gelişmeye ve büyümeye açık, güçlü bir omurga kurmayı amaçlayan kamera izleme sistemlerini de içerir.

Temelinde polis araçlarının dijital harita üzerlerinden canlı olarak gözlendiği, görevli personelin merkezle ve amirleriyle her türlü iletişimini sağlayan sistem, veri tabanındaki bilgilerin tüm polis ekiplerince aktif olarak kullanılabildiği sistemler bütününü oluşturuyor. Sistemle suç işlenebilecek ortamları önleyici polis faaliyetleri açısından dijital kameralarla izlenmesinin yanı sıra, suçla karşılaşıldığında oluşturulan akıllı yazılım, iletişim sistemi ile polisin olaylara anında müdahale etmesini ve verimliğini artırması hedefleniyor.

KGYS(MOBESE) ’ nin Amacı

Mobil iletişim teknolojisinin kamu hayatındaki önemi çerçevesinde Emniyet hizmetlerinin de teknolojiye uygun bir hızda gelişmesini sağlamak, olaylara en kısa süre içinde müdahale etmek, kişi hak ve özgürlüklerini ön planda tutarak vatandaşa en iyi hizmeti sunmak ve toplum destekli Polis olgusunun yerleşmesi gibi çok önemli hedefler amacıyla KGYS projesi tasarlanmıştır.

Şehir İzleme Sisteminin amacı; ilin Asayiş ve Güvenliğine katkı sağlamak, trafik akış ve yoğunluğunu izlemek, elde edilen görüntüleri değerlendirerek olabilecek olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin ek tedbirler geliştirmek, gerçekleşen olayların çözümüne yönelik geriye dönük kayıtların araştırılarak incelenmesi ve hukuki delillerin temin edilmesi, kırmızı ışık ve hız ihlali yapan araçların tespiti, yine trafik kameraları ve görüntü işleme sistemleri aracılığıyla plakaların Emniyet Bilgi Sisteminden sorgulanarak çalıntı vb. konularını değerlendirmek, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde Polis-Halk ilişkilerini zedelemeden yasadışı olayları önlemek ve toplulukların provokasyona yönlendirilmelerine engel olmak gibi uygulamaların bir kısmını veya tamamını sağlamak işini ifade eder

– Şehrin idarece belirtilen giriş – çıkış noktalarına plaka tanıma amaçlı kamera sistemlerinin tesisi.

– Asayiş, trafik ve güvenlik hizmetlerine katkı amaçlı kavşak, meydan ve toplumsal gösteri alanlarının izlenmesi, kontrolü ve gerekli ek tedbirlerin alınması amacıyla kamera sistemlerinin tesisi,

– Ana Merkez ve tali merkezler, izleme noktaları ve toplama noktalarının oluşturulması,

– Ek hizmet ve merkez binalarının çevre güvenlik ve nezarethane kamera görüntülerinin izlenmesi ve görüntülerin kaydedilmesi,

– Tesis edilecek görüntü izleme ve değerlendirme sistemleri ile plaka tanıma, çalıntı araç tespiti vb. amaçlara hizmet etmek üzere uygun tasarım, tesis, montaj ve kurulumu ile gerekli eğitimlerin verilmesi amaçlanmaktadır.

KGYS(MOBESE) ’ nin Önemli Özellikleri

Olayların Sayısal Haritada analizi

Gelişmiş Veritabanı sorgulamaları yapabilme

Kolay ve şifreli mesajlaşabilme

Kolay ve etkin ekip koordinasyonu yapabilme

Kolay ve doğru personel performans değerlendirmesi yapabilme

Akıllı bir sistem olması

Resim transferi yapabilme

KGYS(mobese) ’ nin Bileşenleri

Araç Takip Sistemi

Coğrafi Bilgi Sistemi

Yerel/Ulusal Sorgu Sistemi

Karar Destek Sistemi

Suç Analiz Sistemi

Akıllı Sistem

Network Yapısı

Kameralar ve toplama noktaları arasındaki haberleşmenin sağlanması ve görüntü aktarımı belirtilen nokta, kavşak ve meydanlara ağ tesis edilir. Omurga üzerinde olmayan tün kamera görüntüleri, tesis edilecek bu ağ üzerinden yapılır.

ProES, otoyol trafik güvenliğinin sağlanması, güvenlik güçlerinin; çalıntı araç, kaçakçılık amacıyla kullanılan araçların takibi, trafiği etkileyen hız ve şerit ihlallerinin tespiti ve bu araçların yakalanmasına yönelik olarak, bu sistemin yaygın olarak kullanıldığı ve efektif sonuçların alındığı plaka tanımlama sistemi teknolojisini, güvenlik güçleri tarafından talep edilen özelliklerde temin ederek anahtar teslim çözümlerde hizmet vermektedir.

Plaka Tanımlama Sistemi; karayolları üzerinde seyreden bütün araçların plakaları vasıtasıyla tanımlamaya yarayan bir görüntü işleme teknolojisidir ve bu teknoloji aşağıda belirtildiği şekliyle birçok değişik amaçla kullanılabilmektedir;

Çalıntı Araç Tespiti: Güvenlik güçlerinden alınan güncel çalıntı araç listesinin, PTS sisteminin veri tabanına yüklenmesi, karayolları güzergahlarına kurulan plaka tanımlama sistemine ait kameralar vasıtasıyla bu araçların plakalarının resimlerinin çekilmesi, görüntülenen plakaların veri tabanıyla eşleştirilerek, doğrulanan sonuçların gerçek zamanlı olarak güvenlik güçlerine bildirimi ve güzergah tarifi bildirilen araçların yakalanmasını temin eder. Sistem 160km/h hızında seyreden araçlara ait plaka bilgilerini; kameralarıyla yakalama, 30 milisaniyede tanımlayarak veri tabanından çok hızlı sorgulama, araçları orijinal renklerine göre arşivleme, uluslararası plakaları tanıyabilme, seyreden aracın hız seviyesini belirleyebilme, her türlü meteorolojik şartta ve gece gündüz  çalışabilme özelliklerine sahiptir.

Otopark Araç Kontrolü: Bu teknoloji ile, bina otoparkına giriş/çıkış yapacak yetkili araçların plaka bilgileri, PTS sisteminin veri tabanına yüklenir ve PTS sistemi buna bağlı olarak yetkisi olan araçların giriş/çıkış yapabilmesi amacıyla; garaj kapılarını, otomatik bariyerleri, mantar baba ve road blocker sistemlerini sevk ve idare eder. Sistem, otopark kontrolü bilgilerini bir monitöre aktararak araçlar ile ilgili tüm istatistiksel verileri rapor halinde sunar. Bu sistem ücretsiz sadece yetkiyle belirlenen otoparklarda kullanıldığı gibi, aynı zamanda abonelik uygulaması olan paralı otoparklarda da kullanılmaktadır.

Sınır Araç Kontrolü: Ülke sınırları, gümrük kapılarında ülkeye giriş/çıkış yapan bütün araç plakalarının ve pasaport bilgilerinin PTS sisteminin veri tabanına kaydedilmesi ve araçların sınır geçişlerinin ve ülke içindeki güzergahlarının izlenmesi amacıyla kullanılır. Bu sistem ülkenin tüm sınır kapılarını kapsar ve bütün sınır geçişlerini kontrol altına alır. Terör ve kaçakçılık amaçlı giriş/çıkışlar güvenlik güçlerinin veri tabanından takip edilir. PTS sistemi yukarıdaki kullanım sahalarıyla birlikte; şehir trafiğinin izlenmesi, sürat ve kırmızı ışık ihlallerinin para cezalarına dönüştürülmesi, otoyolların paralı geçişlerindeki geçiş ücretinin kontrolü, pazar araştırmaları, alış-veriş merkezlerine gelen araçların trafik profilinin oluşturulması vb. gibi sahalarda da kullanılmaya başlanmıştır.